TOP Trận Win


Danh Sách Người Chơi Đứng TOP!

TOP TÊN NHÂN VẬT WIN
1
LyLy Hihi
365
2
Hoathuytinh
348
3
nap50k
347
4
kawasaki
278
5
Dương
194
6
GON
179
7
Gacon
179
8
NhócÁc
175
9
Bắp
173
10
✿ლâɣ➻❥
148
11
Besous
137
12
Shin
120
13
CàoCào
112
14
ruyyy
88
15
CôVợBấtDắcDĩ
85
16
QuangHuy™
75
17
Bố
74
18
KLN
73
19
Bích Nụ Thích Đụ
55
20
Đi Na Môn
52
Danh Sách Người Chơi Đứng TOP

TÊN NHÂN VẬT XẾP HẠNG TOP TRẠNG THÁI
Null
1
Top win
Chưa nhận
Null
2
Top win
Chưa nhận
Null
3
Top win
Chưa nhận
Null
4
Top win
Chưa nhận
Null
5
Top win
Chưa nhận
Null
6
Top win
Chưa nhận
Null
7
Top win
Chưa nhận
Null
8
Top win
Chưa nhận
Null
9
Top win
Chưa nhận
Null
10
Top win
Đã nhận
Null
11
Top win
Chưa nhận
Null
12
Top win
Chưa nhận
Null
13
Top win
Chưa nhận
Null
14
Top win
Đã nhận
Null
15
Top win
Chưa nhận
Null
16
Top win
Đã nhận
Null
17
Top win
Chưa nhận
Null
18
Top win
Chưa nhận
Null
19
Top win
Đã nhận
Null
20
Top win
Chưa nhận