TOP Level


Danh Sách Người Chơi Đứng TOP Level!

TOP TÊN NHÂN VẬT LEVEL
1
Bắp
63
2
Hoathuytinh
63
3
Bố
61
4
Dương
61
5
Muội Nèk
60
6
chán quá huhu
60
7
kawasaki
60
8
tuanpro
60
9
Tứn Máu Lửa
59
10
SC
58
11
Đi Na Môn
57
12
CôVợBấtDắcDĩ
57
13
Shin
57
14
MingAnhGutBoizzz
56
15
CàoCào
56
16
HaHaHi
56
17
QuangHuy™
56
18
liu liu con ga
56
19
Rick
55
20
LyLy Hihi
55
Danh Sách Người Chơi Đứng TOP

TÊN NHÂN VẬT XẾP HẠNG TOP TRẠNG THÁI
Null
1
Top Level
Chưa nhận
Null
2
Top Level
Chưa nhận
Null
3
Top Level
Chưa nhận
Null
4
Top Level
Chưa nhận
Null
5
Top Level
Chưa nhận
Null
6
Top Level
Chưa nhận
Null
7
Top Level
Chưa nhận
Null
8
Top Level
Chưa nhận
Null
9
Top Level
Chưa nhận
Null
10
Top Level
Chưa nhận
Null
11
Top Level
Chưa nhận
Null
12
Top Level
Chưa nhận
Null
13
Top Level
Chưa nhận
Null
14
Top Level
Chưa nhận
Null
15
Top Level
Chưa nhận
Null
16
Top Level
Chưa nhận
Null
17
Top Level
Chưa nhận
Null
18
Top Level
Chưa nhận
Null
19
Top Level
Chưa nhận
Null
20
Top Level
Chưa nhận
Null
1
Top Level
Chưa nhận
Null
2
Top Level
Chưa nhận
Null
3
Top Level
Chưa nhận
Null
4
Top Level
Chưa nhận
Null
5
Top Level
Chưa nhận
Null
6
Top Level
Chưa nhận
Null
7
Top Level
Chưa nhận
Null
8
Top Level
Chưa nhận
Null
9
Top Level
Chưa nhận
Null
10
Top Level
Đã nhận
Null
11
Top Level
Chưa nhận
Null
12
Top Level
Chưa nhận
Null
13
Top Level
Đã nhận
Null
14
Top Level
Chưa nhận
Null
15
Top Level
Chưa nhận
Null
16
Top Level
Đã nhận
Null
17
Top Level
Chưa nhận
Null
18
Top Level
Chưa nhận
Null
19
Top Level
Đã nhận
Null
20
Top Level
Chưa nhận