TOP Lực Chiến


Danh Sach Người Chơi Đứng TOP !

TOP TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾN
1
SƠN THIẾU GIA
7,547,267
2
kawasaki
6,517,718
3
CôVợBấtDắcDĩ
6,227,584
4
Bố
6,089,317
5
Bắp
5,969,728
6
Muội Nèk
5,957,062
7
KLN
5,925,945
8
Shin
5,922,628
9
liu liu con ga
5,828,663
10
Dương
5,197,545
11
QuangHuy™
5,053,501
12
Tứn Máu Lửa
4,835,984
13
LyLy Hihi
4,714,008
14
XuKaP0
4,713,278
15
Hoathuytinh
4,379,230
16
tuanpro
4,373,814
17
Lêu Lêu Con Gà
4,312,622
18
NhócÁc
4,304,924
19
✿ლâɣ➻❥
4,185,573
20
Besous
4,029,363
Danh Sach Người Chơi Đứng TOP

TÊN NHÂN VẬT XẾP HẠNG TOP TRẠNG THÁI