Lưu ý:

  • Chức năng chỉ hiện thị những vật phẩm đang mặc trên nhân vật